• Diyabet

Project Description

HEBERPROT-P İLE DİYABETİK AYAK ÜLSERİ TEDAVİSİ

Hastanede kalma süresi: 30 gece

Özel oda (1. kategori)

Yemek

Doktor hizmeti

Başlangıç değerlendirmesinin ve hastalık öyküsünün hazırlanması

Muayene

Uzmanlaşmış dahiliye muayenesi

Araştırmalar

Preoperatif araştırmalar

– Tam hemogram

– Minimum koagülogram

– Sedimantasyon hızı

– Kreatinin

– Glisemi

– ABO ve RH kan grubu

– Seroloji (VDRL)

– VIH-1/2’ye karşı antikor testi

– Göğüs kafesi radyografisi

– Elektrokardiyogram

– Sitüri

Anjiyoloji araştırmaları

– MMII segment basıncı ve femoral arter akışmetresi katsayısı

Endokrin araştırmaları

– Glikozillenmiş hemoglobin

Hemokimyasal araştırmalar

– Gamma glutamil transferaz

– TGP

– TGO

– Alkalin fosfataz

– Tam Lipidogram

– Üratlar

Mikrobiyolojik araştırmalar

– Antibiyogram ile bakteriyolojik eksüda

İdrar araştırmaları

– Mikroalbüminüri

İmajeri araştırmaları

– Basit ayak radyografisi

– Tam abdomen tanı ultrasonu

Genel anestezi ile cerrahi ameliyat

Operasyon sonrası rehabilitasyon

Tıbbi rapor, yargılar ve öneriler

Fiyat: 5030 CUC

Not: Refakatçinin günlük konaklama ücreti yemek dahil 40 CUC’tur. İlaçlar, tek kullanımlık malzeme, kan ve yan ürünler hariç tutulmuştur.

Project Details